Pages

AVANTURISTIČKI TURIZMA U LIČKO SENJSKOJ ŽUPANIJI
AVANTURISTIČKI TURIZMA U LIČKO SENJSKOJ ŽUPANIJI
Ivana Vukančić
Otpad predstavlja sve veći problem u današnjem potrošačkom društvu, nalazi ga se u više oblika, bilo da se gomila, odbacuje u more, podzemne vode ili se pri usitnjavanju širi atmosferom. Kada se otpad odlaže u more ono postaje morski otpad koji predstavlja ozbiljan problem za morsko dno, površinu mora, plaže i životinjski svijet što je često posljedica lošeg upravljanja otpadom. Za potrebe pisanja ovog rada istraženi su javno dostupni literaturni izvori te je temeljem njih...
Alati za poboljšavanje kvalitete
Alati za poboljšavanje kvalitete
Matea Erlić
Značenje pojma kvaliteta danas je prošireno tako da uključuje proizvodnju bez pogrešaka, kontinuirano poboljšavanje i usredotočenost na potrošača. Stoga postoji opća definicija kvalitete odnosno kakvoće koja glasi: Kvaliteta je mjera ili pokazatelj obujma odnosno uporabne vrijednosti nekog proizvoda ili usluge za zadovoljenje točno određene potrebe na određenom mjestu i u određenom trenutku, tj. onda kad se taj proizvod i ta usluga u društvenom procesu razmjene potvrđuju kao...
Alternativni izvori proteina u prehrani
Alternativni izvori proteina u prehrani
Filip Jelić
U radu je prikazano koliko je važno u odgovarajućim omjerima unijeti sve nutrijente za pravilan rast i razvoj organizma. Proteini su osnovni građevni elementi svakoga pa i najmanjeg djelića organizma. Za ljudsku upotrebu u prehrani su najčešće proteini životinjskog ili biljnog porijekla. Glavni izvori proteina životinjskog podrijetla su meso i riba, mlijeko i mliječni proizvodi, te jaja. Biljni proteini nalaze se u mahunarkama i žitaricama, grahu, leći, pšenici, riži, kukuruzu,...
Analiza financijskih izvještaja
Analiza financijskih izvještaja
Ivana Bačelić
Završni rad obrađuje pojam financijskih izvještaja i metode analize istih. Zadnji dio obuhvaća temeljne instrumente i postupke analize financijskih izvještaja na primjeru tvornice šećera Viro d.d. U suvremenim uvjetima poslovanja i u uvjetima djelovanja na tržištu računovodstvo postaje sve značajnije. Nije moguće zamisliti upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća bez kvalitetnih i konkretnih računovodstvenih informacija. Menadžment dobiva takve informacije upravo iz...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Adris grupa d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Adris grupa d.d.
Ana-Marija Mikulandra
Poslovanje poduzeća u suvremenim tržišnim uvjetima izloženo je brojnim rizicima i promjenama. Kako bi se osigurali uvjeti potrebni za razvoj poduzeća i njegov opstanak na tržištu nužno je upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća, a ono je moguće samo na osnovu pravovremene, namjenske i upotrebljive informacije. Većina takvih informacija nastaje u računovodstvu, a sadržane su u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji krajnji su rezultat računovodstvenog procesa, a...
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Kraš d.d.
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Kraš d.d.
Ana Jurčević
Analiza financijskih izvještaja može se opisati kao proces primjene različitih analitičkih alata i tehnika kojima se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u korisne informacije koje koriste upravljačke funkcije. Financijsko upravljanje mora provoditi financijsku analizu kako bi napravili planove za budućnost na temelju rezultata ostvarenih u prethodnim razdobljima. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ilirija d.d. Biograd na Moru
Analiza financijskih izvještaja poduzeća Ilirija d.d. Biograd na Moru
Ivana Jakšić
Analiza financijskih izvještaja je važan dio poslovanja svakog poduzeća koja daje podlogu za potrebe odlučivanja. Ona daje uvid u kakvom se financijskom položaju poduzeće trenutno nalazi a ne može predvidjeti što će se u budućnosti dogoditi. Poduzeće Ilirija d.d. je osnovano 1957. godine sa sjedištem u Biogradu na moru s pet hotela, kampingom, nautikom i destinacijskim menadžmentom što podrazumijeva organizaciju raznih eventa. Poduzeće posjeduje veliku marinu koja je treća po...
Analiza financijskog poslovanja temeljena na novčanom toku
Analiza financijskog poslovanja temeljena na novčanom toku
Mario Hudinec
Predmet završnog rada je analiza financijskog poslovanja temeljena na novčanom toku na primjeru poduzeća Podravka d.d. Osnovna svrha izvještaja o novčanom toku je osigurati podatke korisnicima računovodstvenih informacija o novčanim primitcima i novčanim izdatcima po osnovi poslovnih aktivnosti te o svim investicijskim i financijskim aktivnostima poslovnog subjekta tijekom određenog razdoblja. Izvještaj o novčanim tokovima omogućuje menadžmentu poduzeća procjenu uspješnosti...
Analiza i upravljanje troškovima
Analiza i upravljanje troškovima
Danijela Perković
Proces poslovanja svakog poduzeća orijentiran je na postizanje pozitivnog financijskog rezultata, odnosno ostvarivanje dobiti. Ekonomika poduzeća ima važnu ulogu u procesu poslovanja poduzeća, budući da je za postizanje ciljeva poželjno da na ekonomičan način iz postojećih resursa izvuče maksimalne koristi. U ovom radu obrađuje se ekonomika poduzeća sa stajališta troškova i njihova upravljanja. Cilj i svrha ovog rada jest opisati troškove i njihov značaj u poslovanju...
Analiza iskorištenosti EU fondova - stanje u Republici Hrvatskoj i usporedba s drugim članicama Europske unije
Analiza iskorištenosti EU fondova - stanje u Republici Hrvatskoj i usporedba s drugim članicama Europske unije
Petra Dundović
Europski fondovi na području Europske unije predstavljaju glavna sredstva usmjerena na razvoj gospodarstva, ekonomije te efikasnog održivog razvoja. Zajednica zemalja članica tako međusobno potpomaže vlastiti razvoj, ali i razvoj ostalih članica, što na samom kraju predstavlja osnovne vrijednosti suradnje, dobrih i održivih odnosa, ali i mogućnost i zajedničkog napretka u ostvarenju ciljeva Unije na globalnoj razini. Cilj ovoga rada je prikazati povijesni razvoj navedenog odnosa,...
Analiza konkurentske okoline poduzeća SWOT i PEST analizom
Analiza konkurentske okoline poduzeća SWOT i PEST analizom
Valentina Bosančić
Okolina poduzeća sadrži eksternu i internu okolinu i dok eksternu okolinu čine činitelji koji izvana utječu na poduzeće, internu čine unutarnji čimbenici poduzeća. Eksterna se okolina dijeli na opću ili socijalnu okolinu i poslovnu okolinu ili okolinu zadatka. Opću ili socijalnu okolinu čine snage koje nisu pod utjecajem poduzeća, a menadžment ih treba promatrati i na njih reagirati. Opću okolinu čine političko-pravna, ekonomska, socio-kulturološka i tehnološka okolina....
Analiza ponašanja potrošača na primjeru konobe vinoteke Pelegrini
Analiza ponašanja potrošača na primjeru konobe vinoteke Pelegrini
Jelena Silov
U radu je obrađena tema ponašanja potrošača. S obzirom na ponašanje potrošača u današnje vrijeme gdje ključnu ulogu o proizvodu igraju obitelji, prijatelji, okruženje i mediji u radu se analiziralo poslovanje restorana Pelegrini, njegov način prodaje proizvoda i usluge. Kada govorimo o Pelegriniju možemo reći da je on sve osim samo još jednog uslužnog objekta na tržištu. Svojim radom i inovacijama postiže vrhunsku prodaju i konkurentnost na tržištu. Rad obuhvaća analizu...

Pages