Pages

Analiza poslovanja NP Krka
Analiza poslovanja NP Krka
Marta Junaković
U završnom radu obrađena je važnost neprofitnih organizacija sa aspekta društvene zajednice kao cjeline, te je na primjeru Nacionalnog parka „Krka“ prikazana analiza poslovanja neprofitnih organizacija.Neprofitna organizacija je organizacija koja se ne osniva radi ostvarivanja profita nego ima neku drugu svrhu odnosno misiju, a to je služenje javnosti. Neprofitne organizacije poput NP “Krka“ imaju veoma važnu ulogu u razvoju lokalne zajednice i kvalitete života ljudi na...
Analiza promocije malih obiteljskih hotela
Analiza promocije malih obiteljskih hotela
Patrik Granc
U ovom radu posvetili smo se analizi promocije malih obiteljskih hotela. Struktura samog rada podijeljena je u cjeline koje prikazuju osnovne pojmove hotelijerstva, i samog načina funkcioniranja hotela. Spomenut ćemo i udruge koje pripomažu razvoju malih obiteljskih hotela te kakva je njihova konkretna uloga u cjelokupnom razvoju hotelskog turizma u Hrvatskoj. Kroz daljnju analizu pojmovi se sužavaju sa općeg dijela na konkretne primjere malih obiteljskih hotela. Tematika malog...
Analiza resursa turističke destinacije - primjer grad Dubrovnik
Analiza resursa turističke destinacije - primjer grad Dubrovnik
Jakolina Delonga
Turistička kretanja prouzrokovana su i potrebom da se upozna kulturno-povijesno naslijeđe određene destinacije, kao i njen antropogeni čimbenik. Tijekom približno pola stoljeća turističke ekspanzije u globalnim razmjerima, Dubrovnik je upisan kao prvorazredna atrakcija u kontekstu kulturno-turističkih destinacija. Samim tim, ''industrija turizma'' afirmirala je mnoge elemente kulture. Baština se, dakle sastoji od svih onih elemenata koje čine neku regiju jedinstvenom i koje se...
Analiza rizika na osnovu rezultata simulacija
Analiza rizika na osnovu rezultata simulacija
Alen Granc
U ovom radu prikazan je “DecisionTool” paket koji služi za analiziranje rizika te pruža pomoć pri donošenju poslovnih odluka. U uvodnom dijelu rada objašnjeni su temeljni pojmovi vezani za rizik, donošenje odluka te kako i na koje načine se može analizirati i upravljati rizikom. Objašnjene su sve funkcije i mogućnosti DecisionTool-a, a ponajviše dio paketa koji se naziva @Risk. Upravo je @Risk korišten u završnom dijelu rada gdje se sva teorija primjenila na jednom...
Analiza ruralnog turizma na primjeru otoka Paga
Analiza ruralnog turizma na primjeru otoka Paga
Ivona Škoro
U današnje vrijeme stresa, ubrzanog načina života, nedostatka vremena za sebe i pomanjkanje kvalitetnih aktivnosti, seoski turizam predstavlja odličnu mogućnost bijega iz takve svakodnevnice. Ruralna su područja zanimljiva turistima, između ostalog i zbog toga što ruralna područja pružaju turistima veliku mogućnost zabave i razonode, jer čovjeka urbane sredine vraća prirodi kojoj oduvijek pripada. Mir, čist okoliš, interakcija s novim ljudima, zdrava hrana, lagani tempo te...
Analiza sigurnosti cestovnog prometa
Analiza sigurnosti cestovnog prometa
Sanja Soldo
Sigurnost u cestovnom prometu vrlo je značajna stavka u životima svih sudionika u prometu. Naime, svaki sudionik u prometu trebao bi se znati kako se ponašati što uključuje znanje o pravilima, uvjetima na cesti, ali i ponašanje drugih sudionika u prometu. Nažalost, sve je veći broj prometnih nesreća izazvanih iz raznih razloga. Upravo je zbog toga svrha ovog završnog rada objasniti i analizirati na koji način čimbenici sigurnosti cestovnog prometa utječu na sigurnost svih...
Analiza stavova o volonterstvu studenata preddiplomskog stručnog studija Menadžment
Analiza stavova o volonterstvu studenata preddiplomskog stručnog studija Menadžment
Željana Karega
Neprofitne organizacije pripadaju neprofitnom sektoru u koji se svrstavaju sve organizacije koje ne postoje radi stjecanja profita već djeluju radi podizanja kvalitete života pojedinca i društva u cjelini. Bez neprofitnih organizacija kvaliteta života društva bi bila niža jer bi ostale samo profitne organizacije i „trčanje“ za novcem ne gledajući kvalitetu svega ostalog. Kako to ne bi bilo tako, postoje volonteri – pojedinci i manje skupine ljudi koji ulažu svoje vrijeme,...
Analiza stupnja iskoristivosti kapaciteta
Analiza stupnja iskoristivosti kapaciteta
Helena Vrljičak
Ekonomika prouĉava ekonomske aktivnosti ljudi vezane za alokaciju i iskorištavanje resursa. Da bi poduzeće moglo udovoljiti zahtjevima kupaca potrebno je da posjeduje odgovarajući kapacitet za proizvodnju odreĊenih proizvoda/usluga. Kapacitet se moţe definirati kao maksimalna koliĉina outputa koju poduzeće moţe proizvesti u odreĊenom vremenskom razdoblju. Stupanj iskoristivosti kapaciteta je izraĉun do kojeg se dolazi izraĉunavanjem ostvarenog uĉinka prema maksimalnom mogućem...
Analiza troškova i koristi na praktičnom primjeru
Analiza troškova i koristi na praktičnom primjeru
Petra Dunatov
Analiza troškova i koristi je metoda koju upotrebljavamo kao okvir za određivanje prednosti neke aktivnosti, projekta ili politike iz perspektive pojedinca kojemu je to u interesu ali i perspektive čitavoga društva. Njome se odlučuje isplativost projekta, snage, slabosti te rizičnost. Analizom troškova i koristi osim financijskih, procjenjujemo i jednadžbu ekonomskih troškova i koristi u kojoj koristi za društvo trebaju biti veće od troškova da bi projekt bio prihvatljiv za...
Analiza troškova i koristi u kontekstu Europske unije
Analiza troškova i koristi u kontekstu Europske unije
Marija Marketić
Europski fondovi predstavljaju financijsku pomoć Europske unije pojedinim politikama zemalja članica prema određenim područjima. Mnogobrojni projekti se financiraju upravo iz sredstava EU, a kako bi se opravdala ulaganja u određeni projekt potrebno je izraditi analizu troškova i koristi projekta. Analiza troškova i koristi (CBA) predstavlja analitičku metodu koja omogućuje procjenu opravdanosti ulaganja za nositelja projekta i društvo na temelju očekivanih financijskih i...
Analiza troškova poslovanja; primjer poduzeća Ledo d.d.
Analiza troškova poslovanja; primjer poduzeća Ledo d.d.
Domagoj Dumančić
Cilj svakog poduzeća na tržištu je efikasno poslovanje, ostvarivanje dobiti i zadovoljavanje želja i potreba kupaca. Svaki poslovni subjekt na tržištu susreće se s troškovima koji su mu svojevrsna prepreka prema ostvarivanju dobiti. Troškovi postoje svugdje i nemoguće ih je izbjeći i zbog toga je svakom poduzetniku jako bitno da zna s njima upravljati, kontrolirati i minimizirati kako bi poduzeće bilo uspješno i kako bi ostvarivalo dobit. U završnom radu napravljena je...
Aplikacija za evidenciju predavanja studenata
Aplikacija za evidenciju predavanja studenata
Bepo Skorić
Tradicionalni načini evidentiranja prisustva studenata na predavanjima susreću se s mnogim problemima. Krivotvorenje potpisa među studentima samo je jedan od njih. Ponekad se može dogoditi pogreška od strane samog predavača glede evidentiranja prisutnosti studenata na predavanjima. Spomenuti problemi rješivi su implementacijom suvremenih tehnologija kao što su progresivne web aplikacije. Progresivne web aplikacije same po sebi djeluju kao web stranice i njihova prednost očituje se u...

Pages