Pages

BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA
Ivan Grgin
Blockchain predstavlja distribuiranu strukturu podataka odnosno listu digitalnih informacija podijeljenu između svih čvorova koji sudjeluju u sustavu. Blockchain nema potrebe za središnjim autoritetom već je sustav u potpunosti decentraliziran. Postizanje konsenzusa je najvažnija stavka sigurnosti blockchaina jer stavke koje ulaze u blockchain moraju biti jednoglasne, nepromjenjive i kriptografski zaštićene. Razlikujemo više algoritama za postizanje konsenzusa od kojih su...
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA
BLOCKCHAIN TEHNOLOGIJA
Danijel Radovanac
U današnje vrijeme kriptovalute se pojavljuju posvuda. U svijetu postoji preko 19.000 fizički prodajnih mjesta na kojima se mogu trošiti kriptovalute1. Hrvatska je također počela slijediti svjetske trendove modernizacije sustava plaćanja, te se svakog dana sve više poduzeća odlučuje implementirati ovaj sustav plaćanja u svoje poslovanje. Iza bilo koje kriptovalute nalazi se blockchain tehnologija, koja im daje sigurnost i funkcionalnost. Ona se opisuje kao baza podataka koja u sebi...
BRIZGALJKE I REGULACIJA UBRIZGAVANJA GORIVA  DIESEL MOTORA
BRIZGALJKE I REGULACIJA UBRIZGAVANJA GORIVA DIESEL MOTORA
Mario Kuković
U ovom završnom radu objašnjeni su i analizirani sustavi ubrizgavanja goriva kod Diesel motora. U prvom poglavlju prikazan je princip rada sustava pumpa – brizgaljka te je objašnjen razvoj uređaja za ubrizgavanje. U drugom poglavlju govori se o regulaciji i vrstama značajkama svakog regulatora kojeg posjeduje svaki sustav ubrizgavanja, a njihova glavna zadaća je da održavaju režim rada motora u normalnim granicama da ne bi došlo do tzv. „bijega motora“ što može dovesti...
BRZI RAZVOJ APLIKACIJA U PROGRAMSKOM JEZIKU C#
BRZI RAZVOJ APLIKACIJA U PROGRAMSKOM JEZIKU C#
Jurica Kostanjevac
Sa razvojem integriranih razvojnih okolina omogućen je brzi razvoj aplikacija u modernim objektno orijentiranim programskim jezicima. Istovremeno su takvi alati postali dostupni sve većem broju programera te je cijeli proces razvoja aplikacija postao brži i otporniji na programske greške. Jedan od najraširenijih objektno orijentiranih programskih jezika opće namjene je C# koji je dio .NET arhitekture i Visual Studio razvojne okoline. U ovom radu se opisuje evolucija C# programskog...
BUDUĆA PERSPEKTIVA RAZVOJA RURALNOG TURIZMA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
BUDUĆA PERSPEKTIVA RAZVOJA RURALNOG TURIZMA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Dora Barišić
Ruralni turizam predstavlja veliki potencijal za razvoj Požeško-slavonske županije čijim razvojem je moguć napredak lokalne ekonomije, poboljšanja kvalitete života, zaposlenosti, povećanja proizvodnje, atraktivnosti ali i očuvanje prirodne i kulturne baštine. Najznačajniji pružatelji usluga ruralnog turizma u Požeško-slavonskoj županiji su oni koji ponudama i uslugama održavaju baštinu i tradiciju ovoga kraja te pružaju jedinstven doživljaj posjetiteljima. Cilj ovoga rada...
BUKA MOTORNIH VOZILA
BUKA MOTORNIH VOZILA
Ante Šeparović
Buka je skup neugodnih i bolnih zvukova koji štetno djeluju na čovjeka, što je svrstava među generalne onečišćivače okoliša. Jedan od čestih izvora buke je i motorno vozilo. Razina buke koju emitira motorno vozilo može se smanjiti prigušivanjem u vozilu i izvan vozila. Niz smjernica i pravilnika propisuje kolika smije biti dopuštena razina buke motornog vozila kako bi se njen negativni utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru.
BUKA U CESTOVNOM POMETU
BUKA U CESTOVNOM POMETU
Nikola Teklić
Bukom se definira svaki neželjeni zvuk koji može izazvati nelagodu ili zdravstvene tegobe. Utjecaj buke na zdravlje ljudi ovisi o samim karakteristikama buke (jakost, ritam, sadržaj), o individualnim karakteristikama osobe koja se izlaže (životna dob, osjetljivost na buku, stanje slušnog organa) ali i dužini, vrsti i režimu izloženosti buci. Buka je postala naša svakodnevnica te je sve više prostora u okolišu zagađeno bukom. Jedan od najvećih izvora buke je promet, a unutar...
Baze podataka
Baze podataka
Mate Matas
Tema ovog rada su baze podataka. Baze podataka su danas postale nužnost kod bilo kakvih radnji koje uključuju veći set podataka te zbog lakog pristupa imaju poseban značaj. Specifično zbog toga što živimo u digitalnom dobu, gdje je sve podređeno računalima, različitim programima i aplikacijama. Svi oni imaju određenu bazu podataka koja u konačnici pomaže ne samo u poslovanju (donošenju poslovnih odluka, obavljanju svakodnevnih poslovnih aktivnosti), nego i općenito u životu...
Bezglutenska prehrana
Bezglutenska prehrana
Ive Jakovljević
U radu je prikazano što se u današnje vrijeme događa s hranom i koliko se ona ustvari udaljila od prirode. Kako se hrana sve više prilagođava ubrzanom načinu života, proizvod postaje sve osiromašeniji. Zbog toga dolazi do sve većeg broja alergija, netolerancija na određene namirnice od kojih je pšenica na prvom mjestu. Gluten je prirodni sastojak pšenice, raži i ječma. Poremećaji koje izaziva gluten dijele se u tri osnovne skupine: autoimuni poremećaji ili celijakija,...
Biljna ulja
Biljna ulja
Jurijana Hećimović
Biljna ulja su bogat izvor esencijalnih nutrijenata u prehrani ljudi i ţivotinja. Mnoge komponente koje se prirodno nalaze u biljnom ulju pokazale su blagotvorna svojstva na zdravlje ĉovjeka. Biljna ulja se mogu dobiti na raznovrsne naĉine: tiještenjem, centrifugiranjem, ekstrakcijom sa n-heksanom, ekstrakcijom subkritiĉnom vodom uz grijanje, ekstrakcijom superkritiĉnim ugljiĉnim dioksidom. Bogati su vrijednim sastojcima kao što su : vitamini topivi u mastima, provitamini, lecitin,...
Biodiesel
Biodiesel
Luka Vuković
Ograničene količine nafte postale su bitnim činbenikom intenziviranja pronalaženja i uporabe alternativnih vrsta goriva. Biodizelsko gorivo koristi se za pogon dizel motora, a proizvodi se iz biljnih ulja, životinjskih masti te rabljenog jestivog ulja. Uz značajan ekonomski, gospodarski i strateški interes proizvodnje, proizvodnja i primjena biodizelskoga goriva poglavito je značajna s ekološkog aspekta. Također, dobri uvjeti za proizvodnju uljane repice u Republici Hrvatskoj su od...
Biogoriva
Biogoriva
Nikola Rudela
Biogoriva, kao obnovljivi izvori energije dobivaju se preradom biomase. Korištenje obnovljivih izvora energije u skladu je s globalnom strategijom održivog razvoja. Korištenje biogoriva u prometu doprinosi povećanju sigurnosti opskrbe i smanjenju ovisnosti prometnog sektora o nafti, smanjenju udjela emisije stakleničkih plinova iz cestovnog prometa te podupiranju održivog razvoja ruralnih područja.Biogoriva se dijele na biogoriva prve,druge i trece generacije.U prvu generaciju spadaju...

Pages