Pages

ANALIZA ZADOVOLJSTVA KUPACA
ANALIZA ZADOVOLJSTVA KUPACA
Gabriela Kalauz
Ponašanje potrošača relativno je mlada znanstvena disciplina koja se intezivno razvija u drugoj polovici 20. stoljeća. Marketing orijentacija okreće se potrošaču kojega stavlja u središte pozornosti. Ponašanje potrošača obuhvaća proučavanje toga kako pojedinci, grupe i poduzeća odabiru, kupuju, koriste i odlažu dobra, usluge, ideje ili iskustva kako bi zadovoljili svoje potrebe i želje. Ponašanje potrošača prilikom kupovanja pod velikim je utjecajem kulturnih, društvenih...
ANDROID SUSTAV
ANDROID SUSTAV
Filip Jurić
Komunikacija ima vodeću društvenu ulogu u svijetu. Radi održavanja društvenih i poslovnih veza, potrebno je pratiti trendove i koristiti prednosti tehnološkog napretka iz godine u godinu kako bi se poboljšala komunikativnost. Android sustav je revolucionarno postignuće tvrtke Google. Svojim modernim pristupom, sustav korisnicima nudi pregršt opcija koje olakšavaju svakodnevni život i poslovanje. Kroz godine razvoja, Android sustav je svakom novom verzijom omogućio korisnicima...
APLIKATIVNO RJEŠENJE - ASP.NET MVC
APLIKATIVNO RJEŠENJE - ASP.NET MVC
Silvija Klisović
Tema završnog rada je izrada i opis razvoja web aplikacije korištenjem MVC (Model-View-Controler) obrasca oblikovanja i tehnologije tvrtke Microsoft pod nazivom ASP.NET MVC 5. Prilikom izrade praktičnog dijela rada korištene su različite tehnologije bazirane na .NET-u i opisana je struktura realizirane aplikacije i konkretna realizacija web aplikacije u ASP.NET tehnologiji. Cilj je prikazati i opisati proces razvoja web aplikacije na konkretnom primjeru web aplikacije za...
APLIKATIVNO RJEŠENJE-ASP.NET MVC
APLIKATIVNO RJEŠENJE-ASP.NET MVC
Anđela Klisović
Tema završnog rada je izrada i opis razvoja web aplikacije korištenjem MVC (Model-View-Controller) obrasca oblikovanja i tehnologije tvrtke Microsoft pod nazivom ASP.NET MVC 5. Prilikom izrade praktičnog dijela rada korištene su različite tehnologije bazirane na .NET-u i opisana je struktura realizirane aplikacije i konkretna realizacija web aplikacije u ASP.NET tehnologiji. Cilj je prikazati i opisati proces razvoja web aplikacije na konkretnom primjeru web aplikacije, mogućnosti...
APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY IN VEHICLES
APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY IN VEHICLES
Jadran Smodlaka
Moderne tehnologije u vozilima su sve zastupljenije i pristupačnije širem krugu ljudi. One omogućuju putnicima i vozačima da njihova vožnja bude što sigurnija, udobnija, brža ako je to potrebno i jeftinija. Broj vozila na svijetu je svakim danom sve veći i veći te stoga ne čudi zabrinutost ekoloških udruga za budućnost naše planete. Gledajući da se broj vozila ne može smanjiti, razne vrste tehnologija spriječavaju stvaranje raznih štetnih plinova te ih smanjuju što je više...
ARBITRAŽA U MEĐUNARODNOM PRAVU
ARBITRAŽA U MEĐUNARODNOM PRAVU
Iva Vuleta Martinac
Međunarodni je spor svako neslaganje tvrdnji ili zahtjeva između dviju međunarodnih osoba ili više njih. Za rješavanje svakog spora treba upotrijebiti prikladno sredstvo, a koje će to prikladno sredstvo biti ovisi o vrsti spora i željama stranaka. Razlikuju se sredstva čija primjena rezultira donošenjem obvezujuće odluke, te ona sredstva čija primjena ne rezultira obvezujućom odlukom. Pregovori, posredovanje, istraga i mirenje su sredstva mirnog rješavanja sporova čiji doseg je...
ARMED CONFLICTS AND INTERNATIONAL LAW
ARMED CONFLICTS AND INTERNATIONAL LAW
Domagoj Urem
Problem međunarodnog prava je teškoća provedbe, a jedino tijelo koji tvrdi sveopću nadležnost je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Vlade su prvenstveno odgovorne za održavanje međunarodnih ljudskih prava i humanitarnog prava za vrijeme oružanog sukoba. Međunarodne vladine organizacije su organizacije osnovane od strane suverenih država ili drugih međuvladinih organizacija, dok su nevladine organizacije neprofitne i međunarodne organizacije neovisne od vlada i međunarodnih...
ASERTIVNOST U KOMUNIKACIJI
ASERTIVNOST U KOMUNIKACIJI
Dina Milaković
Komunikacija je proces u kojem se poruka prenosi od jedne osobe do druge. Postoje dvije vrste komunikacije, to su neverbalna i verbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija odnosi se na pokrete tijela tj. govor tijela, dok se verbalna komunikacija odnosi na jezik i pismo. Vrlo je bitno znati pravilno se izražavati i komunicirati, jer uz pomoć učinkovite komunikacije dolazimo i do uspješnih rezultata. Ali sama kvalitetna komunikacija nije dovoljna u međuljudskim odnosima. Da bi imali...
AUTOMATSKI VOĐENA VOZILA U UNUTARNJEM TRANSPORTU I SKLADIŠTENJU
AUTOMATSKI VOĐENA VOZILA U UNUTARNJEM TRANSPORTU I SKLADIŠTENJU
Snježana Prgomet
Automatski vođena vozila (eng. Automatic Guided Vehicle, AGV) su definirana kao vozila s vlastitim pogonom, vlastitim izvorom energije te uređajima za prekrcaj, namijenjena transportu materijala. Mogu se definirati i kao podna transportna vozila bez vozača, računalno upravljana, najčešće na električni pogonom s baterijama. AGV vozila su se pojavila prije 60-ak godina i može se reći da predstavljaju jedan od najznačajnijih pomaka u automatizaciji transportnih operacija u industiji,...
AUTONOMNI AUTOMOBILI
AUTONOMNI AUTOMOBILI
Ante Bilonić
Vizije i projekti vezani za autonomna vozila prisutni su u društvu od početka 20. stoljeća. Primjer autonomnog vozila kakvo poznajemo danas prvi put se pojavio krajem 70-ih godina 20. stoljeća. Autonomna su vozila napredna prijevozna sredstva koja se mogu kretati uz minimalnu pomoć čovjeka ili potpuno samostalno, bez ljudskog upravljanja, pri tom koristeći razne senzorske tehnologije za prepoznavanje okoline kao što su radar, lidar ili GPS. Zahvaljujući tvrtki Rimac Automobili, i...
AUTORSKA PRAVNA ZAŠTITA AUTORA GLAZBENIH DJELA
AUTORSKA PRAVNA ZAŠTITA AUTORA GLAZBENIH DJELA
Mićo Huljev
Tema ovog rada je 'Autorska zaštita autora glazbenih djela'. Autorska djela se odnose na kreacije autora, koji ulaže svoj trud, inovativnost i maštu u svoje djelo da bi stvorili nešto svojstveno, samom autoru nešto posebno. Stvarni i opipljivi izumi su uživali u zaštiti prava koja se naziva patent. Patent predstavlja priznanje za određeni izum kao što je proizvod, postupak ili primjena. Pa tako kroz povijest prepoznajemo poprilično slavne patente poput izmjenične struje, uređaja...
AVANTURISTIČKI TURIZAM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
AVANTURISTIČKI TURIZAM ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Josipa Budiša
Turistička potražnja svake godine raste u cijelom svijetu, te turističke destinacije i regije da bi se održale na turističkom tržištu i postale konkurentnije razvijaju specifične oblike turizma. Shodno tome, sve se više razvija avanturistički turizam koji gostu pruža drugačiji doživljaj od drugih oblika turizma. Avanturistički turizam je oblik turizma koji za svrhu ima pružanje aktivnog odmora kroz različite lokacije, tematiku, oblike, korištenje različitih sredstava i...

Pages