Pages

AGENCIJE U HRVATSKOJ
AGENCIJE U HRVATSKOJ
JELENA BILIĆ
Rad ne sadrži sažetak.
ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
Anđelo Barić
Kvaliteta je pojam koji je široko prihvaćen u velikom broju poduzeća širom svijeta. Suvremeni koncepti kvalitete i sustavi upravljanja kvalitetom, sa svojim postulatima, predstavljaju efektivno i efikasno sredstvo ostvarenja temeljnih ciljeva tvrtke osiguravajući time opstanak i prosperitet tvrtke. S obzirom da je drugom velikom revizijom normi usvojen princip neprekidnog poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom potrebno je u sustavu kontinurano pratiti procese putem...
ALGORITAM ZA TRAŽENJE NAJKRAĆEG PUTA
ALGORITAM ZA TRAŽENJE NAJKRAĆEG PUTA
Anamarija Čorić
U radu se opisuju algoritmi za traženje najkraćeg puta. Ovi algoritmi spadaju pod teoriju grafova koja je u ovom radu također predstavljena. Opsiani su Dijkstrin, Bellman-Fordov i Floyd-Warshallov algoritam. U radu je također opisana i teorija igara, kvantitativna metoda odlučivanja koja se koristi u prometnim studijama. Ovom metodom se rješavaju matematički modeli realnih problema kako bi se donijele optimalne odluke. Opisan je povijesni razvoj metode, te su objašnjeni osnovni...
ALGORITMI I METODE KOJE SE PRIMJENJUJU U INTERNET PRODAJI
ALGORITMI I METODE KOJE SE PRIMJENJUJU U INTERNET PRODAJI
Marko Šupuk
Internet prodaja je istovremeno distribucijski kanal i promotivna aktivnost. Najpoznatiji internet oglašivači u svijetu su AirBNB i Booking. com. U Hrvatskoj je, uz ova dva oglašivača, vrlo popularan i često korišten portal za grupnu kupnju Crno jaje. Uloga internet prodaje u poslovnom uspjehu poduzeća dovela je do zanimanja za mjerenje efekata internet aktivnosti. Uz unaprjeđenje prodaje i osobnu prodaju, internet prodaja izaziva trenutnu kupovinu kod potencijalnih kupaca. U radu su...
ALKOHOLNA PIĆA  I UTJECAJ NJIHOVE KONZUMACIJE NA LJUDSKI ORGANIZAM
ALKOHOLNA PIĆA I UTJECAJ NJIHOVE KONZUMACIJE NA LJUDSKI ORGANIZAM
Vjerana Bralić
Alkoholna pića dobivaju se kroz dva temeljna postupka, a to su fermentacija i destilacija. Sadrže između 3 i 80% etanola. Alkoholna pića dijele se na jaka alkoholna pića i alkoholna pića, ovisno o udjelu alkohola. Među najpoznatija alkoholna pića spadaju rum, votka, konjak, gin, whisky, sake, mastika, maraschino, tekila i mnoga druga pića. Alkoholna pića imaju izrazit utjecaj na ljudski organizam koji može rezultirati i pozitivnim i negativnim posljedicama.
ALTERNATIVNA GORIVA
ALTERNATIVNA GORIVA
Matko Jeličić
U svijetu, danas, javlja se sve veći gospodarski razvoj koji za posljedicu ima i rast prometa. Poznato je da je promet, pogotovo cestovni, ima najveći utjecaj na okoliš. Taj utjecaj je negativan, a to je zbog toga što vozila onečišćuju tlo, vodu i zrak. Ta onečišćenja rezultat su konvencionalnih motora, dizel i otto, koji koriste fosilna goriva. Problem se nastoji ukloniti tako da se fosilna goriva zamjene alternativnim gorivima za pogon vozila. Alternativne pogone čine vodik,...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KRAŠ D.D.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KRAŠ D.D.
Petra Grcić
Financijski izvještaji su poslovni dokumenti kojima poduzeće daje informacije osobama i organizacijama izvan poduzeća i korisnicima unutar poduzeća. Temeljni financijski izvještaji su bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice, te bilješke uz financijske izvještaje. Analiza financijskih izvještaja je proces primjene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u ...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA SIEMENS HRVATSKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA SIEMENS HRVATSKA
Sara Mravak
Tema završnog rada je analiza financijskih izvještaja poduzeća Siemens Hrvatska, u radu se u samom početku govori o poduzeću Siemens, o njegovom osnivanju, upravljačkoj i vlasničkoj strukturi te o zaposlenicima i proizvodnom asortimanu. Nadalje, u sljedećim poglavljima rada više se bazira na samo poslovanje Siemensa, na bilancu, račun dobiti i gubitka te novčane tijekove. Potom se za svaku stavku posebno rade horizontalna i vertikalna analiza te se dobiveni podatci komentiraju i...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ANALIZU PUTEM FINANCIJSKIH 
POKAZATELJA NA PRIMJERU Jadranske banke d.d.
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA SA POSEBNIM OSVRTOM NA ANALIZU PUTEM FINANCIJSKIH POKAZATELJA NA PRIMJERU Jadranske banke d.d.
Marko Elez
Tema rada je „Analiza financijskih izvještaja s posebnim osvrtom na analizu putem financijskih pokazatelja na primjeru poduzeća Jadranske banke D.D. Šibenik“. Ovu temu sam odabrao iz razloga što smatram da je razumijevanje financijske dimenzije poslovanja i upoznavanje njenih pravilnosti neophodno i iznimno važno da bi se uspješno upravljalo poduzećem te financijskim i kreditnim institucijama. Istraživanjem i izradom ovog rada smatram da ću produbiti razumijevanje i...
ANALIZA OGLAŠAVANJA NA TEMELJU CILJEVA OGLAŠAVANJA - PRIMJER TRGOVAČKIH LANACA U ŠIBENIKU (KONZUM I PLODINE)
ANALIZA OGLAŠAVANJA NA TEMELJU CILJEVA OGLAŠAVANJA - PRIMJER TRGOVAČKIH LANACA U ŠIBENIKU (KONZUM I PLODINE)
Marija Turčinov
U radu je napravljena analiza oglašavanja na temelju ciljeva oglašavanja (informiranja, uvjeravanja i podsjećanja). Oglašavanje kao jedan od elemenata marketinške komunikacije zaokuplja pažnju uže i šire javnosti. Analiza oglašavanja može se obaviti sa različitih aspekata, te se u ovom radu oglašavanje analizira temeljem analize ciljeva oglašavanja akcijskih kataloga trgovačkih lanaca Konzum i Plodine. Temeljem navedene analize utvrđeno je da, osim što katalog Plodina ima...
ANALIZA PONAŠANJA POTROŠAČA PRI KUPOVINI OBUĆE
ANALIZA PONAŠANJA POTROŠAČA PRI KUPOVINI OBUĆE
Ivona Ivančević
Ponašanje potrošača kompleksan je proces koji između ostaloga predstavlja proces pribavljanja i konzumiranja proizvoda, usluga te ideja od potrošačke jedinice. U radu se na temelju relevantne literature o ponašanju potrošača te načinima istraživanja njihova ponašanja analizira ponašanje potrošača pri kupovini obuće. Temeljem procesa promatranja ponašanja potrošača pri kupovini obuće napravljena je analiza njihova ponašanja. Rezultati provedene analize objašnjeni su u...
ANALIZA POREZNIH OBLIKA S ASPEKTA FINANCIJSKE AUTONOMIJE I FINANCIJSKOG SUVERENITETA
ANALIZA POREZNIH OBLIKA S ASPEKTA FINANCIJSKE AUTONOMIJE I FINANCIJSKOG SUVERENITETA
Karla Slipčević
U radu je obrađena problematika vezana za porezni sustav Republike Hrvatske. Iako se porezi dijele na razne podjele kao što su prema vremenu pritjecanja, namjeni trošenja, s obzirom na snošenje fiskalnog tereta, prema načinu utvrđivanja porezne sposobnosti i prema financijskoj autonomiji i financijskom suverenitetu, najviše je stavljen osvrt na zadnju navedenu podjelu. Prema financijskoj autonomiji i financijskom suverenitetu obrađena je svaka vrsta poreza,odnosno državni,...

Pages