Pages

AGENCIJE U HRVATSKOJ
AGENCIJE U HRVATSKOJ
JELENA BILIĆ
Rad ne sadrži sažetak.
ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
Anđelo Barić
Kvaliteta je pojam koji je široko prihvaćen u velikom broju poduzeća širom svijeta. Suvremeni koncepti kvalitete i sustavi upravljanja kvalitetom, sa svojim postulatima, predstavljaju efektivno i efikasno sredstvo ostvarenja temeljnih ciljeva tvrtke osiguravajući time opstanak i prosperitet tvrtke. S obzirom da je drugom velikom revizijom normi usvojen princip neprekidnog poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom potrebno je u sustavu kontinurano pratiti procese putem utvrđenih...
ALGORITMI I METODE KOJE SE PRIMJENJUJU U INTERNET PRODAJI
ALGORITMI I METODE KOJE SE PRIMJENJUJU U INTERNET PRODAJI
Marko Šupuk
Internet prodaja je istovremeno distribucijski kanal i promotivna aktivnost. Najpoznatiji internet oglašivači u svijetu su AirBNB i Booking. com. U Hrvatskoj je, uz ova dva oglašivača, vrlo popularan i često korišten portal za grupnu kupnju Crno jaje. Uloga internet prodaje u poslovnom uspjehu poduzeća dovela je do zanimanja za mjerenje efekata internet aktivnosti. Uz unaprjeđenje prodaje i osobnu prodaju, internet prodaja izaziva trenutnu kupovinu kod potencijalnih kupaca. U radu su...
ALKOHOLNA PIĆA  I UTJECAJ NJIHOVE KONZUMACIJE NA LJUDSKI ORGANIZAM
ALKOHOLNA PIĆA I UTJECAJ NJIHOVE KONZUMACIJE NA LJUDSKI ORGANIZAM
Vjerana Bralić
Alkoholna pića dobivaju se kroz dva temeljna postupka, a to su fermentacija i destilacija. Sadrže između 3 i 80% etanola. Alkoholna pića dijele se na jaka alkoholna pića i alkoholna pića, ovisno o udjelu alkohola. Među najpoznatija alkoholna pića spadaju rum, votka, konjak, gin, whisky, sake, mastika, maraschino, tekila i mnoga druga pića. Alkoholna pića imaju izrazit utjecaj na ljudski organizam koji može rezultirati i pozitivnim i negativnim posljedicama.
ALTERNATIVNA GORIVA
ALTERNATIVNA GORIVA
Matko Jeličić
U svijetu, danas, javlja se sve veći gospodarski razvoj koji za posljedicu ima i rast prometa. Poznato je da je promet, pogotovo cestovni, ima najveći utjecaj na okoliš. Taj utjecaj je negativan, a to je zbog toga što vozila onečišćuju tlo, vodu i zrak. Ta onečišćenja rezultat su konvencionalnih motora, dizel i otto, koji koriste fosilna goriva. Problem se nastoji ukloniti tako da se fosilna goriva zamjene alternativnim gorivima za pogon vozila. Alternativne pogone čine vodik,...
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA SIEMENS HRVATSKA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA SIEMENS HRVATSKA
Sara Mravak
Tema završnog rada je analiza financijskih izvještaja poduzeća Siemens Hrvatska, u radu se u samom početku govori o poduzeću Siemens, o njegovom osnivanju, upravljačkoj i vlasničkoj strukturi te o zaposlenicima i proizvodnom asortimanu. Nadalje, u sljedećim poglavljima rada više se bazira na samo poslovanje Siemensa, na bilancu, račun dobiti i gubitka te novčane tijekove. Potom se za svaku stavku posebno rade horizontalna i vertikalna analiza te se dobiveni podatci komentiraju i...
ANALIZA OGLAŠAVANJA NA TEMELJU CILJEVA OGLAŠAVANJA - PRIMJER TRGOVAČKIH LANACA U ŠIBENIKU (KONZUM I PLODINE)
ANALIZA OGLAŠAVANJA NA TEMELJU CILJEVA OGLAŠAVANJA - PRIMJER TRGOVAČKIH LANACA U ŠIBENIKU (KONZUM I PLODINE)
Marija Turčinov
U radu je napravljena analiza oglašavanja na temelju ciljeva oglašavanja (informiranja, uvjeravanja i podsjećanja). Oglašavanje kao jedan od elemenata marketinške komunikacije zaokuplja pažnju uže i šire javnosti. Analiza oglašavanja može se obaviti sa različitih aspekata, te se u ovom radu oglašavanje analizira temeljem analize ciljeva oglašavanja akcijskih kataloga trgovačkih lanaca Konzum i Plodine. Temeljem navedene analize utvrđeno je da, osim što katalog Plodina ima...
ANALIZA POREZNIH OBLIKA S ASPEKTA FINANCIJSKE AUTONOMIJE I FINANCIJSKOG SUVERENITETA
ANALIZA POREZNIH OBLIKA S ASPEKTA FINANCIJSKE AUTONOMIJE I FINANCIJSKOG SUVERENITETA
Karla Slipčević
U radu je obrađena problematika vezana za porezni sustav Republike Hrvatske. Iako se porezi dijele na razne podjele kao što su prema vremenu pritjecanja, namjeni trošenja, s obzirom na snošenje fiskalnog tereta, prema načinu utvrđivanja porezne sposobnosti i prema financijskoj autonomiji i financijskom suverenitetu, najviše je stavljen osvrt na zadnju navedenu podjelu. Prema financijskoj autonomiji i financijskom suverenitetu obrađena je svaka vrsta poreza,odnosno državni,...
ANALIZA POSLOVANJA ATLANTIC GRUPE
ANALIZA POSLOVANJA ATLANTIC GRUPE
Antonio Laća
U suvremenim tržišnim uvjetima privređivanja, poslovanje poduzeća izloženo je brojnim promjenama. Da bi poduzeće osiguralo opstanak na tržištu i razvoj, mora se neprestano prilagođavati raznim promjenama, a taj proces prilagođavanja promjenama na tržištu treba biti kontroliran. Otkako je većinski vlasnik Emil Tedeschi 1991. osnovao Atlantic Trade, poduzeće je organskim rastom, strateškim partnerstvima i preuzimanjima izraslo u jednog od uzornih internacionalnih poslovnih...
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER KRAŠ D.D. ZAGREB
ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA; PRIMJER KRAŠ D.D. ZAGREB
Lucija Burazer
Analiza poslovanja poduzeća ili financijska analiza je sastavni dio poslovne analize te se kao takva provodi radi saznavanja trenutnog i budućeg financijskog položaja poduzeća. To je važan alat koji menadžment poduzeća koristi pri donošenju odluka vezanih za poslovanje poduzeća. U ovom završnom radu obrađuje se financijsko poslovanje jednog od najpoznatijih poduzeća u Hrvatskoj s gotovo stoljetnom tradicijom u proizvodnji konditorskih i sličnih proizvoda. U radu se prikazuje...
ANALIZA POTRAŽNJE ZA AUTOMOBILIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ KORISTEĆI GOOGLE TRENDS
ANALIZA POTRAŽNJE ZA AUTOMOBILIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ KORISTEĆI GOOGLE TRENDS
Dragan Kafadar
Prediktivna analitika obuhvaća razne statističke tehnike od prediktivnog modeliranja, strojnog učenja do rudarenja podacima kojima analizira činjenice iz prošlosti i sadašnjosti kako bi napravila predviĎanja budućih odnosno nepoznatih događaja, te je primjenjiva u gotovo svim oblicima poslovanja. Cilj ovoga rada je ispitati mogućnosti korištenja podataka dobivenih putem pretraživačkih upita u svrhu predikcije potražnje za automobilima. Korišteni su podaci dobivenim putem...
ANALIZA PROMOCIJE KAMPING TURIZMA
ANALIZA PROMOCIJE KAMPING TURIZMA
Iva Kučan
U ovom radu posvetili smo se analizi promocije kamping turizma. Struktura samog rada podijeljena je u cjeline u kojima se prikazuju osnovni pojmovi kampa i kampiranja. Pobliže će se pojasniti što sve sadžava kamping oprema, koje su smještajne jedinice u kampu, te vrste i tipovi kampova. Spomenut ćemo i razvoj kamping turizma u Hrvatskoj, te udruge koje pripomažu razvoju kamping turizma. Slijede obilježja modernog kampinga. Objašnjeni su trendovi u razvoju, te SWOT analiza ponude...

Pages