Pages

ANALIZA PROMOCIJE KAMPING TURIZMA
ANALIZA PROMOCIJE KAMPING TURIZMA
Iva Kučan
U ovom radu posvetili smo se analizi promocije kamping turizma. Struktura samog rada podijeljena je u cjeline u kojima se prikazuju osnovni pojmovi kampa i kampiranja. Pobliže će se pojasniti što sve sadžava kamping oprema, koje su smještajne jedinice u kampu, te vrste i tipovi kampova. Spomenut ćemo i razvoj kamping turizma u Hrvatskoj, te udruge koje pripomažu razvoju kamping turizma. Slijede obilježja modernog kampinga. Objašnjeni su trendovi u razvoju, te SWOT analiza ponude...
ANALIZA PUTNIČKOG PRIJEVOZA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA PUTNIČKOG PRIJEVOZA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Mate Bačić
U ovom radu, glavni osvrt je definiranje i upoznavanje s pojmovima putničkog prometa. Putnički prijevoz je djelatnost premještanja ljudi (putnika) i njihove prtljage s jednog mjesta na drugi. S obzirom na oblik prijevoznog sredstva postoje različite varijacije putničkog prometa čije se odvijanje obavlja na različitim prometnim infrastrukturama i obavlja se na drugačiji način. Drugačiji tip putničkog prometa iziskuje drugačiji pristup prema putnicima i svaka grana putničkog...
ANALIZA SADRŽAJA NOVINSKIH ČLANAKA O TURIZMU OBJAVLJENIH 2014. GODINE U DNEVNOM LISTU "SLOBODNA DALMACIJA"
ANALIZA SADRŽAJA NOVINSKIH ČLANAKA O TURIZMU OBJAVLJENIH 2014. GODINE U DNEVNOM LISTU "SLOBODNA DALMACIJA"
Marija Kranjac
Primjenom istraživačke metode analize sadržaja u radu se analiziraju novinski članci u kojima se spominje turizam, objavljeni u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ u razdoblju od 01.01.¬31.12.2014. godine. Glavni cilj analize sadržaja je klasificiranje sadržaja članaka o turizmu prema kontekstu u kojem se spominje turizam i prema pristupu temi u člancima, odnosno da li je tekst afirmativan, negativan ili neutralan. Analizirani članci su razvrstani kronološkim redom prema...
ANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA INTERNETSKIH PORTALA VEČERNJEG LISTA I SLOBODNE DALMACIJE O PREDSJEDNICI KOLINDI GRABAR KITAROVIĆ
ANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA INTERNETSKIH PORTALA VEČERNJEG LISTA I SLOBODNE DALMACIJE O PREDSJEDNICI KOLINDI GRABAR KITAROVIĆ
Darko Paić
Mediji današnjice su jedan od načina na koji se pokreće i upravlja razvojem društva. To je nezaobilazni segment svakidašnjeg života. Razvoj tehnologije učinio je pristup informacijama bržim i dostupnijim, ali i pogodnijim za brojne pokušaje manipulacija i iskrivljivanja istine. Analiza sadržaja je jedan od načina proučavanja određenog medija i definiranje kako medij utječe na populaciju. Svaki čitatelj određenu informaciju doživljava na sebi svojstven način i zato je...
ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA NA PRIMJERU PODUZEĆA PODRAVKA
ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA NA PRIMJERU PODUZEĆA PODRAVKA
Mirja Vuko
Troškovi su resursi koji se moraju žrtvovati da bi se postigao određeni cilj. Predmet istraživanja ovog rada je računovodstvena analiza troškova. U tu svrhu prikazana su obilježja različitih vrsta troškova u poslovanju. Cilj ovog rada je objasniti ulogu i značaj troškova u poslovanju, te na praktičnom primjeru prikazati specifične vrste troškove vezanih za tu djelatnost. Promatrani su troškovi kroz godine, njihova promjena, te udjeli pojedinog troška u ukupnim troškovima. Na...
ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA; PRIMJER PODUZEĆA LEDO D.D. I KRAŠ D.D.
ANALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA; PRIMJER PODUZEĆA LEDO D.D. I KRAŠ D.D.
Iva Kurteš
Troškovi se mogu definirati kao novčani izraz utroška elemenata radnog procesa, odnosno utroška sva tri elementa procesa reprodukcije: rada, sredstava za rad i predmeta rada. Analiza putem financijskih pokazatelja je jedna od najpoznatijih i najčešće korištenih analiza financijskih izvješća i može dati dobar pregled poduzeća i naglasiti njegove slabosti i snage. Analiza putem pokazatelja predstavlja prvu fazu financijske analize. Povezivanjem stavki iz jednog ili iz dvaju...
ANALIZA TROŠKOVA U POSLOVANJU PODUZEĆA
ANALIZA TROŠKOVA U POSLOVANJU PODUZEĆA
Tea Kulušić
Troškovi su neizostavni prilikom proizvodnje bilo kojeg proizvoda ili usluge, pojavljuju se u svim procesima. Osnovna tri elementa trošenja bez čijeg utjecaja nije moguća proizvodnja su troškovi sredstava rada, predmeta rada i ljudskog rada. Temeljni cilj svakog poduzeće je odgovorno upravljanje troškovima ako želi biti uspješno. Analiza financijskih izvješća se smatra temeljem informacija koji su potrebni za uspješno upravljanje poduzećem, tj. omogućuju menadžeru kako bi...
ANALIZA TRŽIŠTA RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM NAGLASKOM NA NEZAPOSLENOST VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA
ANALIZA TRŽIŠTA RADA U REPUBLICI HRVATSKOJ S POSEBNIM NAGLASKOM NA NEZAPOSLENOST VISOKOOBRAZOVANIH OSOBA
Ivica Goreta
Ovaj završni rad obrađuje tržište rada i nezaposlenost s posebnim naglaskom na nezaposlenost visokoobrazovanih osoba u Republici Hrvatskoj od 2004. do 2017. godine. Nezaposlenost je jedan od ključnih faktora makroekonomskog razvoja svake zemlje. Cilj ovog rada je analizirati nezaposlenost u Republici Hrvatskoj, ali prioritet je analiza nezaposlenosti visokoobrazovanih osoba koji se ne mogu zaposliti sukladno svojim kvalifikacijama, sposobnostima, te stupnju obrazovanja. U radu su...
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE NA PRIMJERU GRADA ŠIBENIKA
ANALIZA TURISTIČKE PONUDE I POTRAŽNJE NA PRIMJERU GRADA ŠIBENIKA
Marko Malenica
Turizam je izuzetno važan za gospodarstvo Republike Hrvatske. Ponuda i potražnja tržišta ovisi o mnogočemu, pa se hrvatski turizam može definirati kroz nekoliko pravaca. Ponuda hrvatskog turizma je velika, međutim postoji problematika sa sezonalnošću. Razvoj turizma, odnosno sam turizam je nezamisliv bez stvaranja odgovarajuće turističke ponude, kao i potražnje od strane gostiju. Turističku ponudu čine resursi, gospodarski čimbenici, društveni čimbenici te drugi sudionici...
ANALIZA TURIZMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
ANALIZA TURIZMA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Branimir Bekavac
Gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije se u većoj mjeri temelji na turizmu, zahvaljujući bogatoj turističkoj ponudi i raznolikom smještaju. Ova županija nudi razne smještajne objekte – od elitnih hotela, preko motela i kampova, raskošnih vila, pa do smještaja u privatnim sobama i apartmanima. Iako se u Splitsko-dalmatinskoj županiji razvijaju različite vrste turizma, grade se novi i renoviraju postojeći smještajni kapaciteti, te se osmišljavaju nove manifestacije ova...
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA CEMEX D.D. I DM D.O.O.
ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA CEMEX D.D. I DM D.O.O.
Marija Maleš
Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća veoma je bitna za postizanje boljeg poslovanja poduzeća te za donošenje boljih i manje rižičnijih poslovnih odluka. Analiza uspješnosti poslovanja poduzeća važna je menadžerima, vlasnicima, kreditorima, potencijalnim ulagačima, poslovnim partnerima, dobavljačima i drugim fizičkim ili pravnim osobama zainteresiranim za poslovanje određenog poduzeća. U mjerila uspješnosti poslovanja poduzeća spadaju proizvodnost, ekonomičnost,...
ANALIZA UZROČNIKA CESTOVNIH PROMETNIH NESREĆA U SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2009. D0 2017. GODINE
ANALIZA UZROČNIKA CESTOVNIH PROMETNIH NESREĆA U SPLITSKO DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2009. D0 2017. GODINE
Stjepan Bekavac
Temeljna naĉela međusobnih odnosa i ponašanja sudionika i drugih subjekata u cestovnom prometu utvrđena su Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, pa je njihova sigurnost u cestovnom prometu bolja ako se svi sudionici pridržavaju tih naĉela, i odnosa. S obzirom da su prometne nesreće sastavni i neizbježni dio prometa u ovom radu su analizirani uzroĉnici i posljedice prometnih nesreća po satima, danima, mjesecima i godinama koje su se dogodile na podruĉju Splitsko-dalmatinske...

Pages