Paginacija


Alternative prehrambenim aditivima
Alternative prehrambenim aditivima
Lovro Pehar
Većina aditiva se koristi u prehrambenoj industriji. Razlog tomu je brža i jeftinija proizvodnja a samim tim i veći profit. TakoĎer je i razlog uporabe aditiva to što proizvoĎači mogu sami odlučiti kako će im proizvod izgledati, mirisati i kakav će okus i boju imati. Prehrambeni aditivi koji su dozvoljeni mogu se podijeliti prema različitim kriterijima: porijeklo, funkcionalna svojstva, nivo štetnosti po zdravlje, energetska i biološka aktivnost. Aditivi odobreni za uporabu...
AGENCIJE U HRVATSKOJ
AGENCIJE U HRVATSKOJ
JELENA BILIĆ
Rad ne sadrži sažetak.
AKTI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
AKTI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
Mile Bilić
U ovom radu obrađena je tema koja govori aktima u međunarodnim organizacijama. Razvoj i porast broja država kao i potreba za međudržavnom suradnjom dovela je do stvaranja brojnih međunarodnih organizacija. Međunarodne organizacije predstavljaju institucionaliziran i trajni oblik suradnje država članica njihovih država članica u izvršenju određenih zajednički postavljenih ciljeva. Međunarodne organizacije osnivaju se međunarodnim ugovorom država članica koji su u isto...
ALATI DIGITALNOG MARKETINGA U PROMOCIJI VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU
ALATI DIGITALNOG MARKETINGA U PROMOCIJI VELEUČILIŠTA U ŠIBENIKU
Albijan Parallangaj
Svakodnevnim razvojem računalne tehnologije Internet postaje primarna potreba. Samim time, nikada nije bilo lakše doći do informacija budući da je čovjeku puno toga dostupno na internetskim stranicama. Zbog velike raširenosti Internet se sve češće koristi u promociji usluga ili proizvoda. Društvene su mreže promijenile način komunikacije i provođenja marketinških strategija. One predstavljaju koristan alat za izgradnju kvalitetnog odnosa između kupca, s jedne strane, te...
ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
Anđelo Barić
Kvaliteta je pojam koji je široko prihvaćen u velikom broju poduzeća širom svijeta. Suvremeni koncepti kvalitete i sustavi upravljanja kvalitetom, sa svojim postulatima, predstavljaju efektivno i efikasno sredstvo ostvarenja temeljnih ciljeva tvrtke osiguravajući time opstanak i prosperitet tvrtke. S obzirom da je drugom velikom revizijom normi usvojen princip neprekidnog poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom potrebno je u sustavu kontinurano pratiti procese putem...
ALERGIJA I INTOLERANCIJA NA HRANU
ALERGIJA I INTOLERANCIJA NA HRANU
Ema Lušić
Alergija i intolerancija su vrlo česte bolesti današnjice. Od njih obolijeva velik broj stanovništva razvijenih zemalja. Na takvo stanje utječu različiti čimbenici suvremenog života i rada. Industrijska proizvodnja neprestano uvodi nove tehnologije i proizvode te se proizvodnja hrane odvija na drukčiji način nego u prošlosti. Mnogi liječnici pokušavaju pronaći uzrok alergiji, da bi stvorili lijek za milijune ljudi, koji pate od alergijskih reakcija, međutim, svi lijekovi za...
ALGORITAM ZA TRAŽENJE NAJKRAĆEG PUTA
ALGORITAM ZA TRAŽENJE NAJKRAĆEG PUTA
Anamarija Čorić
U radu se opisuju algoritmi za traženje najkraćeg puta. Ovi algoritmi spadaju pod teoriju grafova koja je u ovom radu također predstavljena. Opsiani su Dijkstrin, Bellman-Fordov i Floyd-Warshallov algoritam. U radu je također opisana i teorija igara, kvantitativna metoda odlučivanja koja se koristi u prometnim studijama. Ovom metodom se rješavaju matematički modeli realnih problema kako bi se donijele optimalne odluke. Opisan je povijesni razvoj metode, te su objašnjeni...
ALGORITMI I METODE KOJE SE PRIMJENJUJU U INTERNET PRODAJI
ALGORITMI I METODE KOJE SE PRIMJENJUJU U INTERNET PRODAJI
Marko Šupuk
Internet prodaja je istovremeno distribucijski kanal i promotivna aktivnost. Najpoznatiji internet oglašivači u svijetu su AirBNB i Booking. com. U Hrvatskoj je, uz ova dva oglašivača, vrlo popularan i često korišten portal za grupnu kupnju Crno jaje. Uloga internet prodaje u poslovnom uspjehu poduzeća dovela je do zanimanja za mjerenje efekata internet aktivnosti. Uz unaprjeđenje prodaje i osobnu prodaju, internet prodaja izaziva trenutnu kupovinu kod potencijalnih kupaca. U radu su...
ALKOHOLNA PIĆA  I UTJECAJ NJIHOVE KONZUMACIJE NA LJUDSKI ORGANIZAM
ALKOHOLNA PIĆA I UTJECAJ NJIHOVE KONZUMACIJE NA LJUDSKI ORGANIZAM
Vjerana Bralić
Alkoholna pića dobivaju se kroz dva temeljna postupka, a to su fermentacija i destilacija. Sadrže između 3 i 80% etanola. Alkoholna pića dijele se na jaka alkoholna pića i alkoholna pića, ovisno o udjelu alkohola. Među najpoznatija alkoholna pića spadaju rum, votka, konjak, gin, whisky, sake, mastika, maraschino, tekila i mnoga druga pića. Alkoholna pića imaju izrazit utjecaj na ljudski organizam koji može rezultirati i pozitivnim i negativnim posljedicama.
ALTERNATIVNA GORIVA
ALTERNATIVNA GORIVA
Matko Jeličić
U svijetu, danas, javlja se sve veći gospodarski razvoj koji za posljedicu ima i rast prometa. Poznato je da je promet, pogotovo cestovni, ima najveći utjecaj na okoliš. Taj utjecaj je negativan, a to je zbog toga što vozila onečišćuju tlo, vodu i zrak. Ta onečišćenja rezultat su konvencionalnih motora, dizel i otto, koji koriste fosilna goriva. Problem se nastoji ukloniti tako da se fosilna goriva zamjene alternativnim gorivima za pogon vozila. Alternativne pogone čine vodik,...
ALTERNATIVNA PREHRANA
ALTERNATIVNA PREHRANA
Antonija Pavić
U radu se objašnjava što je to alternativna prehrana i koje se sve vrste prehrana može nazvati alternativnima. Za razliku od uobičajenog koncepta uravnoteženih prehrambenih navika koji se najčešće uspoređuje s piramidom pravilne prehrane, alternativna prehrana nudi različite pristupe u pripremi i konzumiranju namirnica. Postoje raznovrsni oblici alternativne prehrane, a najpoznatiji oblici su vegetarijanstvo (veganstvo, frutarijanstvo), sirovojedstvo, kao i sve popularnija paleo...
ALTERNATIVNE NAMIRNICE U VEGANSTVU, BEZGLUTEINSKOJ PREHRANI I RAW FOOD-U
ALTERNATIVNE NAMIRNICE U VEGANSTVU, BEZGLUTEINSKOJ PREHRANI I RAW FOOD-U
Dijana Popac
Pravilna ,zdrava i razborita prehrana podrazumijeva zdravo unošenje svih neophodnih hranjivih tvari (ugljikohidrati, masti, proteini, vitamini, minerali i voda), umjereno količinski, raznoliko, primjereno životnoj dobi da se održi optimalno zdravlje. Alergije i drugi oblici nepodnošenja pojedine hrane područja su kojima se bavi tzv. posebna prehrana. Jedna od takvih vrsta je bezglutenska i sirova prehrana, dok veganska prehrana ima danas rastuću popularnost, naročito među...

Paginacija