specijalistički diplomski stručni
ALGORITMI I METODE KOJE SE PRIMJENJUJU U INTERNET PRODAJI

Marko Šupuk (2016)
Veleučilište u Šibeniku