završni rad
ALATI ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM

Anđelo Barić (2016)
Veleučilište u Šibeniku