master's thesis
ANALYSIS OF FINANCIAL STATMENT’S IN THE CASE OF ADRIS GRUPA D.D. COMPANY

Ana-Marija Mikulandra (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleAnaliza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Adris grupa d.d.
AuthorAna-Marija Mikulandra
Mentor(s)Anita Grubišić (thesis advisor)
Abstract
Poslovanje poduzeća u suvremenim tržišnim uvjetima izloženo je brojnim rizicima i promjenama. Kako bi se osigurali uvjeti potrebni za razvoj poduzeća i njegov opstanak na tržištu nužno je upravljanje poslovanjem i razvojem poduzeća, a ono je moguće samo na osnovu pravovremene, namjenske i upotrebljive informacije. Većina takvih informacija nastaje u računovodstvu, a sadržane su u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji krajnji su rezultat računovodstvenog procesa, a pružaju informacije o financijskom položaju, uspješnosti i sigurnosti poslovanja poduzeća koje će biti korisne širokom krugu korisnika u donošenju poslovnih odluka. Dakle, informacije sadržane u financijskim izvještajima od izuzetne su važnosti pri donošenju ispravnih odluka za planiranje i upravljanje poduzećem. Međutim, da bi se informacije iz financijskih izvještaja mogle efikasno upotrijebiti u planiranju i upravljanju poslovanjem potrebno ih je detaljno analizirati uz pomoć odgovarajućih metoda. Također, korisne informacije za donošenje odluka su i određeni financijski pokazatelji koji se formiraju iz temeljnih financijskih izvještaja. Točnost i pouzdanost tih pokazatelja ovisi o točnosti i pouzdanosti podataka u financijskim izvještajima. Zato izvještaji moraju zadovoljiti određena kvalitativna obilježja, važnost, razumljivost, pouzdanost i usporedivost. Općenito rečeno dobro upravljanje razumijeva da su u poslovanju zadovoljena dva kriterija kriterij sigurnosti (likvidnost, financijska stabilnost i zaduženost) i kriterij uspješnosti tj. efikasnosti (profitabilnost).
Keywordsfinancial analysis financial highlights horizontal analysis vertical analysis
Parallel title (English)ANALYSIS OF FINANCIAL STATMENT’S IN THE CASE OF ADRIS GRUPA D.D. COMPANY
Committee MembersGina Lugović
Ivana Kardum Goleš
Anita Grubišić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-17
Parallel abstract (English)
The managing of the company in contemporary market conditions is exposed to numerous risks and changes. The management and the development of the company are vital to insure necessary conditions for the development of the company and its survival at the market and these are possible only if based on forehand, dedicated and usable information. Most of the information appears in the accounting and it is included in the financial reports. The financial reports represent the final result of the accounting process and they provide the information about financial status, success and certainty of the company management which consequently will be useful to a wide range of users while bringing managing decisions in the process of planning and managing. However, in order to use the information from the financial reports effectively in planning and managing, it is obligatory to perform a detailed analysis using certain methods. Furthermore, the financial indicators based on the radical financial reports represent a useful source of information in decision making. The accuracy and the reliability depend on the accuracy and the reliability of the data in the financial reports. Therefore, the reports have to satisfy certain qualitative characteristics, importance, intelligibility, reliability and comparability. Generally speaking, good management comprehends that the two managing criteria; the security criterion (liquidity, financial stability, and indebtedness) and the success or the effectiveness criterion must be both satisfied in the company management.
Parallel keywords (Croatian)financijska analiza financijski pokazatelji horizontalna analiza vertikalna analiza
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:434281
CommitterNives Paškov Milošević