specijalistički diplomski stručni
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE NA RADNOM MJESTU

Tina Draženović (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment