specijalistički diplomski stručni
PONAŠANJE MENADŽERA U ORGANIZACIJI - PUT PREMA POSLOVNOJ IZVRSNOSTI

Jelena Milovac (2016)
Veleučilište u Šibeniku