specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA REZULTATA ANKETE POSJETITELJA U JAVNOJ USTANOVI NACIONALNI PARK KRKA

Ines Brajković (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment