završni rad
Zatvorski sustav u Republici Hrvatskoj

Ivica Kalauz (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Podaci o radu
NaslovZatvorski sustav u Republici Hrvatskoj
AutorIvica Kalauz
Voditelj/MentorLjubo Runjić (mentor)
Sažetak rada
Tema ovog rada jeste Zatvorski sustav u Republici Hrvatskoj. On predstavlja upravnu organizacija u sastavu ministarstva, osnovanu posebnim zakonom, koja obavlja upravne i stručne poslove u svezi s izvršavanjem kazne zatvora izrečene u kaznenom i prekršajnom postupku, kazne maloljetnickog zatvora, novčane kazne zamijenjene kaznom zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku, mjere pritvora, uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, odgojne mjere upučivanja u odgojni zavod, provodi stručnu izobrazbu službenika zatvorskog sustava te obavlja unutarnji nadzor pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada ustrojstvenih jedinica, službenika i namještenika Uprave. Daljnom razradom teme pokušat ćemo detaljnije pojasnit osnovne strukture zatvorske uprave, njeno funkcioniranje i sve popratne elemente i sadržaje, koji su u konačnici nužni da bi cijelokupni sustav funkcionirao. Vidjet ćemo na koji način se ustrojavaju za obavljanje poslova izvršavanja mjere pritvora, izvršavanje kazne zatvora, izvršavanje kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku, osiguranje zatvora, osiguravanja smještaja, prehrane, opreme i pravne pomoći zatvorenicima organizacije rada i strukovne izobrazbe zatvorenika, zdravstvene zaštite zatvorenika, vođenja propisanih evidencija, kadrovske i financijsko – knjigovodstvene poslove i ostale poslove koji omogućuju upravljanje i rad zatvora.Također ćemo se osvrnuti na uvjete i rad maloljetničkog zatvora i žena u zatvoru, njihovih uvjeta funkcioniranja i sigurnosti.
Ključne riječizatvor kažnjenici maloljetnici sustav zakon
Naslov na drugom jeziku (engleski)Prison System in The Republic of Croatia
Povjerenstvo za obranuIvica Poljičak
Dijana Mečev
Ljubo Runjić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineUprava
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-06-15
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The theme of this work is the prison system in the Republic of Croatia. It represents an administrative unit of the Ministry, established by a special law, which carries out administrative and professional activities related to the execution of the prison sentence, imposed in criminal and misdemeanor proceedings, juvenile imprisonment, fines replaced imprisonment in the criminal and misdemeanor proceedings, detention, suspended sentence with supervision and work in community service, educational measure of committal to a reformatory, professional training of prison staff, internal control, timely and lawful work of officers and employees. In further elaboration of topics we will try to clarify in detail the basic structure of the prison administration, its functioning and all supporting elements and facilities that are ultimately necessary to make the system functional. We will see how the performance of custody sentence and detention is established, the execution of prison sentence, the execution of sentences imposed in misdemeanor proceedings, prison security, providing accommodation, food, equipment and legal assistance and vocational training of prisoners, human and financial - bookkeeping tasks and other activities that enable the management and operation of the prison. Also, we will take a look at the conditions and work in juvenile prisons and women in prison, their conditions of stay and safety in general.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)prison convicts minors system law
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:517353
PohranioNives Paškov Milošević