specijalistički diplomski stručni
Upravljanje troškovima u malim i srednjim poduzećima - uloga inovacija u njihovom poslovanju

Ana Marija Zjačić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment