master's thesis
COST MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES - THE ROLE OF INNOVATION IN THEIR BUSINESS

Ana Marija Zjačić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleUpravljanje troškovima u malim i srednjim poduzećima - uloga inovacija u njihovom poslovanju
AuthorAna Marija Zjačić
Mentor(s)Anita Grubišić (thesis advisor)
Abstract
Tržište, kojeg definiraju tri najvažnije odrednice: ponuda, potražnja i cijena, kao vanjski čimbenik određuje prihode što će ih poduzetnik ostvariti za svoje učinke, pa u tržišnom gospodarstvu, ostvarivanje ekonomskih ciljeva poduzetnika prije svega ovisi od njegovih konkurentskih prednosti na tržištu, što je moguće postići jedino optimalnom kombinacijom unutarnjih čimbenika proizvodnje. Upravljanje troškovima pretpostavlja stalno poduzetnikovo nastojanje na smanjenju troškova, kako bi u danim uvjetima poslovanja postigao što bolji poslovni rezultat, bez dugoročnih negativnih posljedica na rezultat poslovanja i tržišnu poziciju. Mala i srednja poduzeća predstavljaju posebno značajan segment gospodarstva svih zemalja svijeta. U većini zemalja ona čine više od 95 % ukupno registriranih subjekata a njihov značaj za gospodarski razvoj neke zemlje ogleda se u ostvarivanju prihoda, stvaranju dodane vrijednosti, kao i zapošljavanju velikog broja ljudi. Strategija razvoja poduzetništva 2013. - 2020. godine izravan je odgovor na kratki prikaz uvjeta s općim ciljem povećanja konkurentnosti maloga gospodarstva u Hrvatskoj i to kroz pet strateških ciljeva. Inovacije u malim i srednjim poduzećima nepobitan su preduvjet konkurentnosti u suvremenom poslovanju. Bez inovacijskih aktivnosti, temeljenih na čvrsto definiranome inovacijskome procesu pa onda i na strategiji, upitna je egzistencija svakoga poduzeća.
Keywordscosts cost management small and medium-sized enterprises innovation
Parallel title (English)COST MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES - THE ROLE OF INNOVATION IN THEIR BUSINESS
Committee MembersTanja Radić Lakoš
Gina Lugović
Anita Grubišić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-04
Parallel abstract (English)
The market, which define the three most important determinants: supply, demand, and price, as determined by an external factor income which they will be undertaking to achieve for their effects, and in a market economy, the realization of economic targets entrepreneurs primarily depends on its competitive advantages in the market, making it possible achieved only optimum combination of internal factors of production. Cost management assumes continuous firm's efforts to reduce costs, so that in the circumstances the business achieve better business results, no long-term negative effects on the operating results and market position. SMEs are particularly important segment of the economy of all countries of the world. In most countries, they make up more than 95% of all registered entities and their importance for the economic development of a country is reflected in generating revenue, creating added value and employment of a large number of people. Strategy for the Development of Entrepreneurship 2013th-2020th years is a direct response to a brief overview of conditions with the overall aim of increasing the competitiveness of small businesses in Croatia, through five strategic objectives. Innovation in SMEs undeniable prerequisite of competitiveness in the modern business. Without innovation activities, based on a predefined template firmly nnovation process and then the strategy, questioned the existence of a company.
Parallel keywords (Croatian)troškovi upravljanje troškovima mala i srednja poduzeća inovacije
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:832700
CommitterNives Paškov Milošević