specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE I TIPOVI INOVIRANJA ZA OSTVARIVANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI

Maja Šubašić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment