specijalistički diplomski stručni
Rizici globalizacije

Josipa Relja (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment