master's thesis
The Risks of Globalization

Josipa Relja (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleRizici globalizacije
AuthorJosipa Relja
Mentor(s)Ana Udovičić (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog rada jeste rizici globalizacije i njene potencijalne opasnosti. Pojednostavljeno, globalizacija označava i suvremeni socijalni proces koji teži sveobuhvatnosti svijeta. Ako global znači ukupnost, globalno je ono što je sveobuhvatno, a globalizam postaje način gledanja na zbivanja i probleme u ukupnosti, svako djelovanje upravljeno prema poimanju svijeta kao cjeline. Na temelju činjenica prikupljenih iz stručne literature, pokušat ćemo pobliže prikazati globalizaciju kroz periode njezinog razvoja. To uključuje povijest nastanka samog procesa globalizacije, njezin razvoj, osnovne karakteristike, nositelje globalizacije i njihovu strukturu funkcioniranja te njihov utjecaj na daljnji razvoj. U drugom dijelu rada osvrnut ćemo se na utjecaj globalizacije i njenih procesa na Europu i Republiku Hrvatsku, promjene koje se dešavaju radi toga. U trećem dijelu rada posvetit ćemo se rizicima globalizacije, složenim procesima koji narušavaju ideološku strukturu pojma te prikazuju negativnu smjernicu u kojoj se kreće sam proces., te ćemo dati završni komentar na temelju cjelokupnog istraživanja o procesima i rizicima globalizacije.
Keywordsglobalization risks state system democracy
Parallel title (English)The Risks of Globalization
Committee MembersIvana Kardum Goleš
Nikolina Gaćina
Ana Udovičić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-09
Parallel abstract (English)
The theme of this paperwork is the risks of globalization and its potential dangers. Simply put, globalization means and modern social process that weighs the comprehensiveness of the world. If global means totality, globally is what’s comprehensive and globalization becomes a way of looking at the events and issues in totality, that means any action directed towards understanding the world as a whole. Based on the facts that are collected from research , we will try to show in detail globalization through its development. It includes a history of the emergence of the process of globalization, its development, basic characteristics, holders of globalization and their structure with functioning of their influence on further development. In the second part of the paperwork we will focus on the impact of globalization and its processes in Europe and Republic of Croatia, the changes that occur. In the third part we will take a look at the risks of globalization, complex processes that distort the ideological structure of the idea and show negative guidance of the process, and we give a final comment on the basis of our overall research on the processes and risks of globalization.
Parallel keywords (Croatian)globalizacija rizici država sustav demokracija
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:404673
CommitterNives Paškov Milošević