specijalistički diplomski stručni
Prehrana kod rijetkih bolesti

Antonia Slavica (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment