specijalistički diplomski stručni
Simulacije u poslovanju rent-a car tvrtki

Denis Kulaš (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment