specijalistički diplomski stručni
Analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Adris grupa d.d.

Ana-Marija Mikulandra (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment