specijalistički diplomski stručni
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U PRIRODNO-EKOLOŠKOJ OKOLINI

Jelena Marjanović (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment