specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE I INOVATIVNI PROIZVODI I USLUGE - APPLE, CLUB MED, GOOGLE, MOTOROLA

Ana Marić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment