završni rad
KOMUNALNE NAKNADE, RJEŠENJA I OVRHE

Martina-Mladenka Savić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava