specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE STRESOM U SUVREMENIM ORGANIZACIJAMA

Franka Malenica (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment