specijalistički diplomski stručni
METODE UPRAVLJANJA TROŠKOVIMA

Lidija Leskur (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment