specijalistički diplomski stručni
PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU I INTELEKTUALNI KAPITAL

Marina Jakelić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment