specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U BRENDIRANJU TURISTIČKIH DESTINACIJA

Đorđe Chiabov (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment