specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA DINAMIČKOG ODREĐIVANJA CIJENA U E-TRGOVINI

Viktor Gaši (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment