specijalistički diplomski stručni
Menadžerske vještine s posebnim osvrtom na komunikacijske vještine

Marijana Pulić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment