master's thesis
MANAGEMENT SKILLS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE COMMUNICATION SKILLS

Marijana Pulić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Metadata
TitleMenadžerske vještine s posebnim osvrtom na komunikacijske vještine
AuthorMarijana Pulić
Mentor(s)Ivica Poljičak (thesis advisor)
Abstract
Menadžeri upotrebljavaju svoje sposobnosti i znanja, kao i stručne vještine u donošenju odluka. Njihova je svrha komunikacijom utjecati na druge i voditi druge prema postizanju postavljenih organizacijskih ciljeva. Menadžeri na svim razinama menadžmenta moraju posjedovati određena znanja i vještine da bi uspješno obavljali svoj posao. Osim važnosti komuniciranja i komunikacijskih vještina menadžera, za ukupnu uspješnost organizacije sve važnija postaje otvorena komunikacija radi pružanja potpore, odnosno kooperativna komunikacija. Komunikacijske vještine pokazuju se najvažnijom kompetencijom pri evalvaciji kandidata za posao i najkritičnijim činiteljem uspješnosti menadžera. Vještine komuniciranja presudne su za niz aktivnosti menadžera, kao što su upravljanje sukobima i promjenama, savjetovanje i obučavanje (coaching), intervjuiranje, razvijanje dobrih međuljudskih odnosa i dr. U suvremenom poslovanju, komunikacijske vještine nisu presudne samo za menadžere i vođe. One postaju opća prepostavka uspješnosti i kritični činitelj uspjeha u većini poslova. Umijeće komuniciranja je naša najvažnija kompetencija koja nam povećava šanse za uspjeh kako u profesionalnom tako i u osobnom životu. Znati kako razmjenjivati razumljive, točne, potpune i pravodobne informacije kao i biti uvjerljiv u komunikaciji postaje činjenica od presudne važnosti.
Keywordsmanager managerial skills communication communication skills
Parallel title (English)MANAGEMENT SKILLS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE COMMUNICATION SKILLS
Committee MembersIvana Bratić
Ivana Kardum Goleš
Ivica Poljičak
GranterVeleučilište u Šibeniku
Lower level organizational unitsMenadžment
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-09
Parallel abstract (English)
Managers use their abilities and knowledge, as well as their expert skills in decision making. Their purpose is effecting others through communication and leading others towards achieving set organizational goals. Managers at every level of management have to possess certain knowledge and skills in order to successfully perform their job. Except the importance of communication and communicational skills of a manager, for overall efficacy of an organization, the open communication for providing support i.e. cooperative communication is gaining importance. Communication skills turn out to be the most important competence while evaluating candidates for a certain job and the most critical factor of manager's efficacy. Communication skills are critical for a range of activities of a manager, like conflict and change management, advising and training, interviewing, developing good interpersonal relations etc. In modern bussiness, communication skills are not critical only for managers and leaders. They become a general assumption of efficacy and critical factor of success in most of the jobs. Communication skill is our most important competence which increases our chances of success in professional as well as in personal life. To know how to trade comprehensible, accurate, complete and timely informations and how to be persuasive in communication becomes a fact of critical importance.
Parallel keywords (Croatian)menadžer menadžerske vještine komunikacija komunikacijske vještine
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:772927
CommitterNives Paškov Milošević