specijalistički diplomski stručni
Inovativna gastronomska ponuda s osvrtom na riblji restoran Fešta

Tanja Raič Grubač (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment