specijalistički diplomski stručni
ULOGA BRENDA NA KONKURENTSKU PREDNOST PREHRAMBENIH PROIZVODA

Ivan Brnić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment