specijalistički diplomski stručni
POZICIJA MOĆI U MENADŽMENTU

Dorotea Hadžimurtović (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment