specijalistički diplomski stručni
INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA VODE PREMA NAČELIMA HACCP SUSTAVA

Ines Sarić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment