specijalistički diplomski stručni
UPOTREBA EXCELA U PODRŠCI POSLOVNOM ODLUČIVANJU

Ivan Budimir (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment