specijalistički diplomski stručni
KOMUNIKACIJA DIONIKA U ODRŽIVOM RAZVOJU

Elena Tukera (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment