završni rad
Destinacijski menadžment i posebni oblici turizma s naglaskom na ruralni turizam u turističkoj destinaciji "Međimurje"

Jasmina Tot (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment