specijalistički diplomski stručni
POTICANJE USPJEŠNOSTI U RADU

Katarina Korčulanin (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment