specijalistički diplomski stručni
Kamping turizam u Hrvatskoj i Njemačkoj

Veronika Beronić (2017)
Veleučilište u Šibeniku