specijalistički diplomski stručni
Rizici ulaganja u nekretnine

Marina Pulić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment