specijalistički diplomski stručni
ODNOS MENADŽMENTA I EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

Natalija Skočić (2017)
Veleučilište u Šibeniku