specijalistički diplomski stručni
PRAVNI POLOŽAJ OBRTA

Josipa Roca (2017)
Veleučilište u Šibeniku