specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA MARKETINŠKOG KONCEPTA NA PRIMJERU OPĆINE LIVNO

Nikolina Đuran (2017)
Veleučilište u Šibeniku