specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ TROŠKOVA NA POSLOVANJE PODUZEĆA

Hrvoje Ledenko (2017)
Veleučilište u Šibeniku