završni rad
METODE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM

Matea Vukšić (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment