specijalistički diplomski stručni
INOVATIVNO UPRAVLJANJE BRENDOVIMA S NAGLASKOM NA TURIZAM, ARHITEKTURU I DIZAJN

Maja Peran (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment