specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ DINAMIČKOG ODREĐIVANJA CIJENA NA IZNAJMLJIVANJE SMJEŠTAJA

Marta Šimić (2017)
Veleučilište u Šibeniku