specijalistički diplomski stručni
Selektivni oblici turizma kao inovativna ponuda na području grada Gospića.

Maja Strilić (2017)
Veleučilište u Šibeniku